CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ NGÔI SAO

Công ty cổ phần cơ khí và đầu tư ngôi sao

star investment and mechanical corporation

Star im corp

Liên hệ

STAR IMC

Address : Lô C30, Đường Số 16, KCN Hiệp Phước,  X.Hiệp Phước, H.Nhà bè, TP. HCM. Viet Nam

Telephone : + 848 3781 8999 / + 848 3781 8828 / + 848 3781 9988

Email: ngoisao@starimc.com.vn / Web: www.starimc.com.vn

Facebook Twitter Skype