HM479

Công ty cổ phần cơ khí và đầu tư ngôi sao

star investment and mechanical corporation

Star im corp

Sản xuất dây nhựa giả mây

HM479
  • HM479

HM479

: KT: 7mmx1.2mm

Lượt xem : 51

Giá bán : Liên hệ

Kích thước : 7mmx1.2mm

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm khác

Facebook Twitter Skype